Životopis

Tato sekce zpravidla nebývá tak hojně navštěvována a nemám zapotřebí vystavovat všude veškeré své zkušenosti a studia. Nicméně pokud vás tyto údaje zajímají, zde je máte přehledně k dispozici:

Matěj Žaloudek
Jméno
Mgr. Titul
Advokát Zaměstnání
09812041 IČO
19800 ČAK
Adresa kanceláře: Puškinova 1214, 500 02 Hradec Králové 1. patro vpravo
Jmenuji se Matěj Žaloudek a původem pocházím z Kolína. V současné době bydlím v Hradci Králové, kde mimo jiné také poskytuji své advokátní a psychoterapeutické služby. Po vystudování osmiletého gymnázia v Kolíně jsem absolvoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studia jsem se účastnil např. projektů spotřebitelského práva Street Law nebo zahraničního studijního pobytu Erasmus ve Francii. Po škole jsem absolvoval koncipientskou praxi v advokátních kancelářích v Praze a v Hradci Králové. Účastním se daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a v jeho rámci už také sám jako psychoterapeut pracuji s klienty. Baví mě hudba v mnoha jejích podáních, tanec, deskové a karetní hry, počítače nebo třeba seriály. Jsem prakticky nevidomý už od dvaceti let a se svým handicapem jsem už dávno sžitý a přináší mi do života i mnohé výhody a unikátní pohled na věc a schopnost vnímat vše kolem sebe.

Praxe

2020

Školení na Cochemský model

 • Vedení rozvodového řízení se zaměřením na psychické dopady na dítě

2018 - 2020

Advokátní koncipient, advokátní kancelář Hradec Králové

2017 - 2018

Advokátní koncipient, advokátní kancelář Praha

2017

Manželská a rodinná poradna Hradec Králové

 • Práce s pěstounskými rodinami
 • Vzdělávání
 • Zajištění doprovodného programu

2017

Advokátní kancelář Kolín

 • Odborná praxe

2015

Université de Caen, Normandie, Francie

 • Studijní pobyt Erasmus+

2015

Street Law

 • Edukační projekt v oblasti spotřebitelského práva Právnické fakulty MU v Brně ve spolupráci s organizací DTest

2009

2. místo v celostátním kole olympiády v českém jazyce

Pravidelná účast v krajských kolech olympiád v matematice a fyzice

Vzdělání

2018 - dosud

PVŠPS v Praze

 • Skupinový Psychoterapeutický výcvik
 • Daseinsanalýza

2012 - 2017

Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

 • Ukončeno složením státní záverečné zkoušky - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo, Trestní právo hmotné a procesní, Ústavní právo

2004 - 2012

Gymnázium Kolín

 • Osmileté studium
 • Všeobecné zaměření
 • Ukončeno složením maturitní zkoušky s vyznamenáním - Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk

Jazykové dovednosti

Zájmy