Jak to probíhá?

Věřím, že někdy můžete být ztraceni, takže zde je jednoduchý postup, jak probíhá poskytování mých služeb, kde se snad dozvíte odpovědi na všechny své otázky přehledně a předem:

Kontakt
Kontaktujete mě nezávazně se svou věcí.
Odpověď
V případě vyplnění kontaktního formuláře vám na email odpovím zpravidla do jednoho až tří pracovních dnů, nejdéle běžně do týdne - v opačném případě neváhejte poslat svůj požadavek znovu - technika občas má tendenci selhávat.
Domluva
Dohodneme se na tom, zda je nutné setkat se osobně či nikoliv. V dnešní době lze spoustu věcí řešit online, takže pokud disponujete skenerem, velká část dokumentů lze zaslat na dálku a konzultace jde provést přes telefon či různé videokonference. Nemusíte se tak vždy vydávat ke mně do Hradce Králové osobně.
Platba
Na účet převedete platbu za službu nebo její zálohu dle naší dohody.
Schůzka
Během osobní schůzky nepbo prostřednictvím internetu obdržíte potřebné dokumenty, mezi kterými mohou podle konkrétních služeb být například smlouva o poskytování právních služeb, plná moc nebo informace ke zpracování osobních údajů. Při online verzi je vyplníte a zašlete elektronicky či poštou podle dohody a potřeby.
Služba
Dále se postup různí. Vypracuji smlouvy, podání, žaloby, návrhy nebo jiné dokumenty. Vyjednám potřebné věci s dalšími účastníky, protistranou nebo soudy a státními orgány. S vámi nebo ve vašem zastoupení se zúčastním jednání a různých jiných úkolů. Zkrátka udělám vše, na čem se spolu dohodneme v předchozích bodech. V případě nutnosti v průběhu zažádám o doplnění zálohy na advokátní služby.
Výsledek
Dořešíme spolu celou věc až do konce a v případě úspěchu obdržíte to, s čím jste potřebovali pomoc - přisouzené peníze, sepsanou smlouvu, rozhodnutí soudu, správní rozhodnutí a všechny další věci.
Závěr
Pokud nebude zastoupení sjednáno na více úkonů, ukončím zastupování a na vyžádání vám předám veškeré nezbytné podklady ze spisu a budu se těšit na příště.
Zároveň také platí, že kdykoliv během tohoto procesu je vždy na vás, zda a jak v něm budeme postupovat. Je možné individuálně se od tohoto plánu odklánět, vracet se nebo v některých případech přeskakovat. Oproti tomu z mé strany máte jistotu, že s výjimkou zákonných důvodů od bodu č. 5 (tedy přesněji podpisu plné moci) vám domluvené služby poskytovat budu. Pokud máte další dotazy, nebojte se je položit v rámci mého kontaktního formuláře.