Ceník

Jak se říká, každá legrace něco stojí. A i advokát musí něco jíst a platit nájem. Vzhledem k tomu, že právo je komplexní a každá kauza je jiná, nemůžu říct všeobecně na korunu předem každému, na kolik ho moje služby vyjdou. Abyste ale měli představu, zde jsou k finančním otázkám bližší informace.

I zde platí, že se snažím dělat advokacii s pochopením. Pokud tedy vedete spor o 5 000 Kč, nemám důvod říct si o odměnu 4 500 Kč nebo jinak nesmyslně vysokou částku. Včas upozorním, že by to mohlo nastat a nechám rozhodnutí vždy na vás. Navíc se cena odvíjí i od složitosti případu a dalších aspektů. Není tedy vyloučeno, že se domluvíme na nějakém procentním ohodnocení z výsledku nebo slevě. Přibližně se však mé služby pohybují takto:

1 hodina advokátní práce cca 1 000 Kč až 2 000 Kč podle složitosti věci.

Na kolik hodin vaše věc vyjde?

Přesně vám to předem neřekne nikdy nikdo. Odhad ale dovedu udělat vždy podle vašich informací. Jednoduchá smlouva zabere tak jednu až tři hodiny práce, podobně např. jednoduchá žaloba nebo podání jinému orgánu. Do hodin se počítají i jednání s vámi nebo protistranou, jednání u soudů a jiných institucí a vyřizování všech vašich záležitostí, takže se to může lišit.

Za co tedy přesně zaplatím?

Za veškeré moje služby podle hodinové sazby. Nepočítám "započaté" hodiny, nýbrž přesné hodiny. Po složení zálohy odměny vedu v potaz, kolik z ní jste již čerpali a kolik vám zbývá. Pokud tedy strávím např. půl hodiny konzultací s vámi, dvacet minut vyjednáváním s protistranou a další půl hodiny na soudním jednání, máte vyčerpanou hodinu dvacet minut. V okamžiku, kdy složená záloha bude docházet, budu to opět já, kdo se vám ozve se žádostí o její doplnění. Vy si kdykoliv můžete říct, kolik odměny jsem již ze zálohy vyčerpal a kromě toho vám mohu zaslat i průběžný stav při pravidelném informování o postupu věci. Celou dobu tak můžete mít přehled, za jaké služby platíte a kolik jich máte ještě "předplacených". Při skončení poskytování právních služeb odměnu samozřejmě vyúčtuji a při přebytku vám její nevyčerpanou část vrátím.

Kontaktujte mě