Psychoterapeutické zkušenosti a služby

Jelikož v oblasti advokacie mám zájem na naslouchání skutečným potřebám klientů, účastním se psychoterapeutického výcviku při PVŠPS v Praze a v jeho rámci už jsem pokročil natolik, že mohu poskytovat psychoterapeutické služby klientům. Jedná se o jiný typ služby, nicméně do mé nabídky patří, takže k němu blíže zde:

Je dobré rozlišit mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem. Abych to stručně nastínil sám, zde jsou základní rozdíly:

- Psychiatr je lékař s vystudovanou medicínou a specializovaný na psychiatrii. Zabývá se zejména medicínou, psychickým stavem ve vztahu k tělesným procesům a je oprávněn také předepisovat léky jako každý jiný lékař.

- Psycholog je odborník zabývající se duší a lidskou psychikou. Má vystudovanou vysokou školu v oboru psychologie a jeho nejčastější náplní práce je zjišťování psychického stavu jiných osob, poradenství v oblasti duševního zdraví, diagnostika psychických chorob a další.

- Psychoterapeut je osoba mající dokončený psychoterapeutický výcvik, zpravidla trvající kolem pěti let, během kterého se naučí zvládat toto řemeslo. Psychoterapie je léčba vztahem a má za cíl zlepšit prožívání jednotlivce, vypořádat se s těžkými tématy nebo zkrátka jen vylepšit každodenní život. Základním postupem psychoterapie je rozhovor a existuje mnoho směrů psychoterapeutických škol s různými přístupy.

Není samozřejmě vyloučeno, abyste našli osobu, která bude psychologem, psychiatrem nebo psychoterapeutem v jedné osobě, nicméně můj osobní rozsah služeb zahrnuje pouze psychoterapii. Zde tedy odpověď na to, co poskytuji. Nejsem lékař ani psycholog, mám ale již větší část psychoterapeutického výcviku absolvovanou a mohu si s vámi - lidově a malinko vulgárně řečeno - popovídat o vašich problémech a pokusit se najít způsob, jak lépe prožívat váš život či konkrétní situace nebo vztahy.

V zásadě pro každého, kdo chce vyřešit nějakou těžkou životní situaci nebo otázku, ujasnit si v hlavě to, v čem nemá pořádek, nebo chce jen sebe sama posouvat dál a zlepšit si život.
Ozvete se mi s tím, že máte o terapii zájem, a domluvíme konkrétní postup. Není problém provozovat terapii online, případně se dá docházet ke mě, což v současné době znamená do centra Hradce Králové. Tak jako tak se budeme setkávat, probírat to, co vy budete chtít, a postupně tak dosáhneme kýženého efektu.
Jakožto advokát jsem vázán zákonnou povinností mlčenlivosti, tudíž veškeré informace svěřené mi klienty se bez jejich výslovného souhlasu nikdy nemůže dozvědět třetí strana. Oproti tomu psychoterapeut je vázán mlčenlivostí etickou, tzn. že samozřejmě ani obsah terapie nikdy nesdílím, ale tato povinnost není zakotvena v zákoně. Navíc psychoterapeut by vždy měl mít supervizora, který mu v rámci konzultací poskytuje rady a pomoc, jak v terapii dále pokračovat, kterýžto princip se v advokacii (bohužel) nepoužívá. Přestože tedy jak advokát tak psychoterapeut má za úkol lidem pomoci, tyto role jsou rozdílné. Z toho důvodu není možné, abych pro vás poskytoval obě služby současně. možným řešením je advokátní a psychoterapeutické služby rozdělit časově nebo vám na jedno i druhé rád doporučím kolegu, pokud oboje potřebujete současně.